Home » Education » WARRANTY CONDITION

WARRANTY CONDITION

Education

លក្ខខណ្ឌធានា

————————————

ហាង OneClicks យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនការធានា​រាល់ទូរស័ព្ទ និង ឧបករណ៍ នានាដែលកើតមកពីកំហុសបញ្ហាបច្ចេកទេស. រាល់ទូរស័ព្ទ ឬ ឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាស្ថិតក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌធានានឹងទទួលបានសេវាកម្មជួសជុលដោយមិនគិតថ្លៃ ( ការធានាបូកបញ្ចូលទាំង Hardware និង Software )

 1. ទូរស័ព្ទ និង ថេបប្លេត/Phone And Tablet
 • រាល់ទូរស័ព្ទ ឬ ថេបប្លេតថ្មីដែលមានបញ្ហាខូចខាតបណ្ដាលមកពីបច្ចេកទេសក្នុងអំឡុងពេល 7ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីជាវរួចនឹងទទួលបានសេវាកម្មប្ដូរថ្មីជូន ( បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ហាងរួច )
 • ការធានានឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ភ្លាមៗ ក្នុងករណី:
  • ទូរស័ព្ទមានស្នាមធ្លាក់បាក់បែក ចូលទឹក ភ្លើងបុក ឬ ខូចខាតខុសពីសភាពដើមបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែស (បូកបញ្ចូលទាំង Software ដោយការ Root ឬ Update មិនត្រូវតាមបច្ចេកទេស )

*អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវភ្ចាប់មកនូវក្រដាស់ធានា និងមានតែមធានា (នៅលើឧបករណ៏ដែលបានជាវពីហាង)នៅពេលអញ្ចើញមកទទួលសេវាកម្មធានា

 1. ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ/Smart Devices
ប្រភេទឧបករណ៍ រយះពេលធានា
·        Air Purifier (All Type) 6ខែ
·        Mi Fan 2/2s 6ខែ
·        Vacuum Cleaner (All Type) 3ខែ
·        Mi Security Camera (All Type) 3ខែ
·        Mi Humidifier (All Type) 3ខែ
·        Mi LED Light (All Type) 3ខែ
·        Mi Electric Kettle (All Type) 3ខែ
·        Mi Smart Home Kit 3ខែ
 • រាល់ឧបករណ៍ដែលមានបញ្ហាខូចខាតបណ្ដាលមកពីបច្ចេកទេសក្នុងអំឡុងពេល 3ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីជាវរួចនឹងទទួបានសេវាកម្មប្ដូរថ្មីជូន ( បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ហាងរួច )
 • ការធានានឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ភ្លាមៗ ក្នុងករណី:
  • ឧបករណ៍មានស្នាមធ្លាក់បាក់បែក ចូលទឹក ភ្លើងបុក ឬ ខូចខាតខុសពីសភាពដើមបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែស (បូកបញ្ចូលទាំង Software ដោយការ Update មិនត្រូវតាមបច្ចេកទេស )
 • *អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវភ្ចាប់មកនូវក្រដាស់ធានា និងមានតែមធានា (នៅលើឧបករណ៏ដែលបានជាវពីហាង)នៅពេលអញ្ចើញមកទទួលសេវាកម្មធានា

 

 1. ឧបករណ៍ជំនួយ/Accessories
ប្រភេទឧបករណ៍ រយះពេលធានា
·        Power Bank / Flashlight 6ខែ
·        Router / Extender 3ខែ
·        Electric Shaver 3ខែ
·        Adapter + Cable 3ខែ
·        Headphones + Earphones 1ខែ
·        Power Strip 1ខែ
 • រាល់ឧបករណ៍ដែលមានបញ្ហាខូចខាតបណ្ដាលមកពីបច្ចេកទេសក្នុងអំឡុងពេល 3ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីជាវរួចនឹងទទួលបានសេវាកម្មប្ដូរថ្មីជូន ( បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ហាងរួច )
 • ការធានានឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ភ្លាមៗ ក្នុងករណី:
  • ឧបករណ៍មានស្នាមធ្លាក់បាក់បែក ចូលទឹក ភ្លើងបុក ឬ ខូចខាតខុសពីសភាពដើមបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែស (បូកបញ្ចូលទាំង Software ដោយការ Update មិនត្រូវតាមបច្ចេកទេស )
 • *អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវភ្ចាប់មកនូវក្រដាស់ធានា និងមានតែមធានា (នៅលើឧបករណ៏ដែលបានជាវពីហាង)នៅពេលអញ្ចើញមកទទួលសេវាកម្មធានា

 

 1. នាឡិកាសុខភាព/Smart Watches
ប្រភេទនាឡិកា ធានាលើអេក្រង់ ធានាលើថ្ម
·        Mi Band 6ខែ 1ខែ
·        Amazfit Watches 6ខែ 1ខែ
·        Haylou Watches 3ខែ 1ខែ
·        Honor Watches 3ខែ 1ខែ
 • រាល់នាឡិកាដែលមានបញ្ហាខូចខាតបណ្ដាលមកពីបច្ចេកទេសក្នុងអំឡុងពេល 3ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីជាវរួចនឹងទទួលបានសេវាកម្មប្ដូរថ្មីជូន ( បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ហាងរួច )
 • ការធានានឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ភ្លាមៗ ក្នុងករណី:
  • នាឡិកាមានស្នាមធ្លាក់បាក់បែក ចូលទឹក ភ្លើងបុក ការសាកថ្មដោយមិនត្រឹមត្រូវ ឬ ខូចខាតខុសពីសភាពដើមបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែស (បូកបញ្ចូលទាំង Software ដោយការ Update មិនត្រូវតាមបច្ចេកទេស )
 • *អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវភ្ចាប់មកនូវក្រដាស់ធានា និងមានតែមធានា (នៅលើឧបករណ៏ដែលបានជាវពីហាង)នៅពេលអញ្ចើញមកទទួលសេវាកម្មធានា

 

 

 

 

 

 

1 thought on “WARRANTY CONDITION

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *